เกี่ยวกับเรา

บริษัทเจทีซี (เจแปนทราเวิลเซ็นเตอร์) เริ่มก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ ปี คศ. 2004 โดยนักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าบริษัทได้แก่ ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า ฯลฯ ซึ่งในแต่ละปีเรามีนักท่องเที่ยว 700 กรุ๊ป ประมาณ 85000 คนต่อปี

เรามีหัวหน้าทัวร์มืออาชีพที่มีประสบการณ์ทางด้านทัวร์ รวมทั้งโรงแรมที่พัก ร้านอาหารเราก็ใช้ในระดับที่มีมาตรฐาน อีกทั้งยังมีพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการท่องเที่ยว มีพนักงานที่เป็นคนไต้หวัน คนไทย คนอินโดนีเซียเอาไว้รองรับท่านในแต่ละภาษา
ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านในวันข้างหน้า